Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.300 0 (0) 4,67 0,71
HMH 0 -13.200 (-100,00) 27,93 0,83
MHC 9.010 -2 (-0,22) 5,46 0,68
PCT 9.623 -777 (-7,47) 9,08 0,90
PRC 19.287 +287 (+1,51) 50,74 0,65
PSC 0 -11.100 (-100,00) 10,66 0,65
PSP 10.636 +136 (+1,30) 36,80 0,92
PTS 9.605 +705 (+7,92) -109,75 0,56
PTT 7.300 0 (0) 8,72 0,60
PTX 1.000 0 (0) 0,49 0,07
PVP 17.300 -30 (-1,70) 8,92 0,92
RAT 15.000 0 (0) -9,73 1,23
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 35.600 -60 (-1,65) 8,10 1,75
TCO 11.950 +5 (+0,42) 15,10 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 46,36%
HOÀNG CÔNG THÀNH 2,93%
Hoàng Văn Kiên 2,37%
Hoàng Thái Khánh Kôn 2,37%
Đào Ngọc Tiến 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm