Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.500 0 (0) 4,74 0,72
HMH 0 -12.800 (-100,00) 27,09 0,80
MHC 8.510 -2 (-0,23) 5,16 0,64
PCT 10.000 0 (0) 8,56 0,85
PRC 20.888 +88 (+0,42) 55,23 0,71
PSC 11.300 0 (0) 10,85 0,66
PSP 10.500 -500 (-4,55) 36,33 0,90
PTS 9.126 -374 (-3,94) -102,96 0,53
PTT 8.600 0 (0) 10,59 0,71
PTX 2.600 +300 (+13,04) 1,27 0,18
PVP 17.550 -25 (-1,40) 9,05 0,93
RAT 15.000 0 (0) -9,73 1,23
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 35.250 +40 (+1,14) 8,02 1,73
TCO 13.000 +10 (+0,77) 16,43 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 46,36%
HOÀNG CÔNG THÀNH 2,93%
Hoàng Văn Kiên 2,37%
Hoàng Thái Khánh Kôn 2,37%
Đào Ngọc Tiến 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm