Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.100 0 (0) 7,02 0,78
HCT 0 -16.400 (-100,00) -436,62 0,88
HMH 16.597 -403 (-2,37) 11,21 0,87
HTV 15.650 +15 (+0,90) 12,07 0,63
MHC 15.300 -60 (-3,77) 6,57 1,05
PCT 9.109 +109 (+1,21) 15,82 0,69
PRC 15.600 -1.500 (-8,77) 19,09 0,65
PSC 15.460 -1.440 (-8,52) 13,35 0,95
PSP 12.407 -193 (-1,53) 21,73 1,02
PTS 12.402 +2 (+0,02) 10,69 0,76
PTT 7.267 -933 (-11,38) 86,57 0,64
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 18.708 -392 (-2,05) 7,58 1,18
RAT 18.000 0 (0) 52,75 1,41
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 48,67%
Nguyễn Hồng Hiệp 20,25%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 10,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 10,00%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016

Xem thêm