Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 -100 (-0,76) 7,54 0,84
HMH 16.000 0 (0) 10,87 0,86
HTV 14.150 0 (0) 10,92 0,57
MHC 12.300 -10 (-0,80) 5,28 0,84
PCT 7.768 -232 (-2,90) 13,30 0,59
PRC 0 -16.000 (-100,00) 14,66 0,68
PSC 0 -15.700 (-100,00) 13,53 0,96
PSP 10.907 +7 (+0,06) 50,88 0,96
PTS 12.044 +344 (+2,94) 10,60 0,75
PTT 7.900 0 (0) 94,12 0,70
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 17.579 -121 (-0,68) 8,67 1,10
RAT 16.500 0 (0) 48,35 1,30
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
TCL 39.600 -40 (-1,00) 9,69 2,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 48,67%
Nguyễn Hồng Hiệp 20,25%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 10,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 10,00%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016

Xem thêm