Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 -1.900 (-12,75) 4,93 0,75
HMH 0 -13.800 (-100,00) 29,20 0,87
MHC 9.080 +8 (+0,88) 5,50 0,69
PCT 10.032 +32 (+0,32) 8,56 0,85
PRC 21.000 -800 (-3,67) 55,50 0,71
PSC 0 -12.000 (-100,00) 11,52 0,70
PSP 10.279 +1.279 (+14,21) 35,56 0,89
PTS 8.000 -100 (-1,23) -90,51 0,46
PTT 8.000 0 (0) 9,18 0,66
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 17.150 +5 (+0,29) 8,84 0,91
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 37.000 -5 (-0,13) 8,42 1,82
TCO 11.150 0 (0) 14,09 0,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 54,08%
Nguyễn Hồng Hiệp 20,88%
Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương 20,63%
Phạm Hồng Chấn 0,08%
Nguyễn Thế Dân 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021

Xem thêm