Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.000 0 (0) 10,53 1,04
HCT 0 -17.000 (-100,00) 42,34 0,85
HMH 16.608 -292 (-1,73) 20,33 1,08
PCT 6.650 -150 (-2,21) 15,74 0,51
PRC 0 -17.000 (-100,00) 35,67 0,74
PSC 0 -12.900 (-100,00) 9,97 0,78
PSP 10.153 -147 (-1,43) -262,12 0,90
PTS 11.900 0 (0) 6,40 0,68
PTT 6.400 0 (0) 16,64 0,55
PTX 500 0 (0) 0,32 0,04
PVP 12.390 +90 (+0,73) 6,05 0,75
RAT 15.100 0 (0) 12,22 1,07
STS 35.000 0 (0) 4,23 0,73
TJC 0 -17.500 (-100,00) 5,94 1,30
TOT 11.170 -830 (-6,92) 76,92 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 48,67%
Nguyễn Hồng Hiệp 20,25%
Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương 10,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 10,00%
Phạm Hồng Chấn 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm