Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.000 0 (0) 10,53 1,04
HCT 0 -17.000 (-100,00) 42,34 0,85
HMH 16.608 -292 (-1,73) 20,33 1,08
PCT 6.650 -150 (-2,21) 15,74 0,51
PRC 0 -17.000 (-100,00) 35,67 0,74
PSC 0 -12.900 (-100,00) 9,97 0,78
PSP 10.153 -147 (-1,43) -262,12 0,90
PTS 11.900 0 (0) 6,40 0,68
PTT 6.400 0 (0) 16,64 0,55
PTX 500 0 (0) 0,32 0,04
PVP 12.390 +90 (+0,73) 6,05 0,75
RAT 15.100 0 (0) 12,22 1,07
STS 35.000 0 (0) 4,23 0,73
TJC 0 -17.500 (-100,00) 5,94 1,30
TOT 11.170 -830 (-6,92) 76,92 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,00%
Phạm Thị Ngọc Anh 0,35%
Đào Mạnh Kiên 0,18%
Phạm Kim Anh 0,06%
Nguyễn Minh Khiêm 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 06/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022

Xem thêm