Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 23.429 -771 (-3,19) 0 1,11
AIC 11.800 -700 (-5,60) 0 1,07
BIC 27.900 -60 (-2,10) 523,14 1,18
BLI 10.600 0 (0) 0 0,76
BMI 22.400 -40 (-1,75) 0 1,02
MIG 16.900 -10 (-0,58) 0 1,40
PGI 23.800 -15 (-0,62) 0 1,42
PTI 32.838 -462 (-1,39) 32.486,92 1,27
PVI 47.961 -539 (-1,11) 227,89 1,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 37,32%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 20,00%
Vũ Thị Thư 9,89%
Hoàng Thị Minh Phương 9,89%
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 4,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 05/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 09/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023

Xem thêm