Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.049 -251 (-3,02) 17,61 0,76
ABW 9.170 -530 (-5,46) 12,56 0,69
AGR 18.300 -135 (-6,87) 26,94 1,58
APG 13.500 -100 (-6,89) 19,35 1,17
ART 1.300 0 (0) -6,99 0,83
BMS 9.468 -632 (-6,26) 7,28 0,78
BSI 49.800 -370 (-6,91) 24,68 2,16
BVS 32.166 -434 (-1,33) 11,95 1,01
CSI 33.772 -1.028 (-2,95) -44,80 3,14
CTS 34.850 -260 (-6,94) 27,65 2,54
DSC 22.087 -413 (-1,84) 23,60 1,98
EVS 7.008 -192 (-2,67) 34,13 0,58
FTS 50.000 -310 (-5,83) 20,15 2,85
HAC 13.789 +389 (+2,90) 12,01 1,53
HBS 7.633 -167 (-2,14) 14,30 0,60
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 51,17%
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 13,40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 6,77%
CTCP Du lịch biển Mỹ Khê 4,68%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 0,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 28/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/12/2023

Xem thêm