Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 25.100 -110 (-4,19) 33,09 2,20
AST 53.900 -110 (-2,00) -19,62 5,64
BSC 0 -17.000 (-100,00) -126,82 1,44
COM 41.800 0 (0) 15,80 1,30
DGW 123.600 -440 (-3,43) 26,08 7,50
FRT 62.000 -100 (-1,58) 42,86 3,64
MWG 133.500 -350 (-2,55) 21,99 5,06
PET 30.000 -80 (-2,59) 13,90 1,45
PSD 30.990 +90 (+0,29) 10,87 2,14
PSH 20.900 0 (0) 10,01 1,47
SAS 27.899 +199 (+0,72) 67,02 2,62
SBV 17.150 +5 (+0,29) 8,15 0,94
TV6 20.275 +475 (+2,40) 36,22 1,83
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 22/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021

Xem thêm