Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AST 63.400 -130 (-2,00) 22,88 4,64
BSC 0 -14.600 (-100,00) 17,81 1,18
COM 32.500 +50 (+1,56) 12,20 1,04
DGW 64.900 +40 (+0,62) 29,16 3,99
FRT 175.500 -350 (-1,95) -79,23 13,43
MWG 64.800 0 (0) 90,39 3,64
PET 28.350 +10 (+0,35) 29,43 1,38
PSD 13.438 -62 (-0,46) 11,48 1,23
SAS 33.797 -903 (-2,60) 14,86 2,95
SBV 10.900 +10 (+0,92) 27,92 0,60
TV6 10.000 0 (0) 55,12 0,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 61,55%
Lê Nguyệt Ánh 2,93%
VŨ TIẾN DƯƠNG 0,88%
Nguyễn Mạnh Lân 0,37%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 0,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023

Xem thêm