Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0) 4,93 0,75
HCT 0 -9.800 (-100,00) -7,50 0,53
HMH 14.100 +300 (+2,17) 29,84 0,89
MHC 9.150 +18 (+2,00) 5,55 0,69
PCT 9.914 +14 (+0,14) 8,48 0,84
PRC 20.977 -23 (-0,11) 54,97 0,71
PSC 0 -12.000 (-100,00) 11,52 0,70
PSP 10.233 -67 (-0,65) 35,41 0,88
PTS 0 -8.000 (-100,00) -90,51 0,46
PTT 8.000 0 (0) 9,24 0,66
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 17.400 +45 (+2,65) 8,97 0,92
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 37.100 +10 (+0,27) 8,44 1,83
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 52,73%
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 16,68%
Phạm Chí Hà 1,63%
Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,28%
Phạm Thị Kim Tuyến 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm