Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PRE 17.892 -108 (-0,60) 0 1,13
VNR 23.220 -80 (-0,34) 1.926,29 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần PVI 81,09%
Nguyễn Hà Thu 3,44%
Chu Minh Châu 3,43%
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội 1,51%
Nguyễn Thị Thanh Nga 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/02/2024

Xem thêm