Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Petro Times (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.990 -2 (-0,39) 40,22 0,39
BMF 9.155 +155 (+1,72) 15,67 0,24
CCI 24.400 0 (0) 16,82 1,62
CNG 28.800 -80 (-2,70) 9,83 1,68
DDG 5.404 -96 (-1,75) -1,65 0,54
DMS 8.900 0 (0) 11,22 0,81
DVC 11.000 0 (0) 15,53 0,59
GAS 76.400 -150 (-1,92) 15,12 2,69
GCB 18.000 0 (0) 9,67 1,01
HFC 6.300 0 (0) -4,66 0,85
HTC 18.543 -357 (-1,89) 6,70 1,01
MTG 8.081 +981 (+13,82) 1,70 0,75
PCG 0 -6.500 (-100,00) 265,17 0,68
PEG 4.100 -100 (-2,38) -272,59 1,49
PGC 14.400 -20 (-1,36) 9,12 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Văn Kỳ 17,14%
Phạm Thị Ly 5,71%
Nguyễn Văn Trìu 3,05%
Nguyễn Thị Huyền Trang 0,01%
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/04/2023

Xem thêm