Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.000 -400 (-0,97) 21,81 2,82
AMP 19.600 -200 (-1,01) 70,39 1,49
BCP 10.300 0 (0) -10,93 1,79
BIO 17.600 0 (0) 25,02 1,54
CDP 11.400 0 (0) 12,98 0,97
CNC 28.700 +200 (+0,70) 8,27 1,80
DAN 29.200 -5.100 (-14,87) 7,59 0,84
DBD 52.200 -20 (-0,38) 14,58 2,62
DBM 31.800 +3.700 (+13,17) 10,99 0,89
DBT 12.550 +5 (+0,40) 15,29 0,79
DCL 29.350 +5 (+0,17) 30,95 1,45
DDN 7.602 -98 (-1,27) 92,81 0,59
DHD 25.000 +1.700 (+7,30) 22,45 1,63
DHG 117.600 +20 (+0,17) 16,85 3,03
DMC 64.000 -90 (-1,38) 11,63 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Thái Nhã Ngôn 45,96%
Lê Thanh Trúc 13,57%
Hồ Vinh Hiển 4,13%
Bùi Thanh Tùng 3,18%
Thái Tú Minh Phương 2,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm