Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ITD 15.100 +10 (+0,66) 11,76 0,87
LTC 3.909 -391 (-9,09) -3,26 0,39
ONE 8.008 -292 (-3,52) 11,28 0,68
POT 18.400 +300 (+1,66) 23,11 1,14
VEC 16.966 +66 (+0,39) -99,41 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 50,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 11,32%
Nguyễn Thị Bích Hồng 7,72%
Phạm Thị Thanh Hồng 4,54%
Trần Quý Thu 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 26/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 22/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 04/02/2021

Xem thêm