Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ITD 19.800 -80 (-3,88) 15,42 1,13
LTC 6.299 +699 (+12,48) -5,26 0,62
ONE 8.479 -221 (-2,54) 11,83 0,70
POT 19.970 -530 (-2,59) 24,73 1,22
VEC 15.900 -100 (-0,63) -93,16 1,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 50,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 11,32%
Nguyễn Thị Bích Hồng 7,72%
Phạm Thị Thanh Hồng 4,54%
Trần Quý Thu 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 26/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 22/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 04/02/2021

Xem thêm