Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 8.240 -160 (-1,90) 56,12 0,62
BKG 5.000 +32 (+6,83) 13,14 0,39
BVN 15.300 -2.600 (-14,53) 3,60 1,02
CET 4.843 +343 (+7,62) 25,49 0,44
LIX 44.200 0 (0) 6,71 1,70
NET 42.000 +600 (+1,45) 11,39 2,68
PNJ 73.000 +270 (+3,84) 13,60 2,60
XPH 7.400 0 (0) -18,30 0,57
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam 7,13%
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 5,82%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital 3,19%
Trần Phương Ngọc Hà 2,80%
Vietnam Enterprise Investments Limited 2,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 10/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 10/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 10/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023

Xem thêm