Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 7.600 0 (0) 10,70 0,56
BKG 3.940 -1 (-0,25) 28,52 0,30
BVN 13.000 +600 (+4,84) 3,84 0,71
CET 6.192 -8 (-0,13) -148,01 0,56
LIX 38.000 -145 (-3,67) 13,10 2,87
NET 93.225 -5.575 (-5,64) 10,32 3,87
PNJ 93.800 -40 (-0,42) 15,77 3,00
XPH 6.243 -857 (-12,07) -4,47 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 6,99%
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 4,95%
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 3,68%
Trần Phương Ngọc Hà 3,66%
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 3,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm