Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALT 0 -20.000 (-100,00) 12,50 0,57
BST 0 -16.800 (-100,00) 12,48 1,27
DAD 0 -25.500 (-100,00) 7,70 1,31
DNB 6.900 0 (0) 20,66 0,66
DST 0 -12.100 (-100,00) 55,80 1,18
ECI 0 -39.000 (-100,00) 17,05 2,24
EID 0 -23.900 (-100,00) 6,86 1,08
EPH 11.000 0 (0) 5,49 0,98
FHS 24.900 0 (0) 23,54 1,42
HAB 75.200 0 (0) 330,07 6,86
HTP 0 -50.900 (-100,00) 60,59 1,89
IBD 16.300 0 (0) 18,72 1,50
IBN 12.000 0 (0) 0 0
IHK 17.100 0 (0) 10,37 1,27
IN4 100.000 0 (0) 14,70 3,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 24,30%
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 22,78%
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%
CTCP Hồng Ngân 4,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 01/04/2021

Xem thêm