Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0) 20,66 0,66
EID 24.690 -10 (-0,04) 7,06 1,11
EPH 11.000 -200 (-1,79) 5,49 0,98
FHS 15.500 0 (0) 14,65 0,88
HAB 75.200 0 (0) 241,17 6,86
HEV 21.500 +1.900 (+9,69) 11,74 1,33
HTP 32.451 -49 (-0,15) 41,41 1,29
IBD 12.200 0 (0) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0) 0 0
IHK 47.000 0 (0) 28,50 3,49
IN4 100.000 0 (0) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0) -420,30 6,88
LBE 23.500 -2.600 (-9,96) 19,97 1,32
NBE 13.388 +188 (+1,42) 7,53 0,97
PNC 11.400 -10 (-0,86) -15,47 0,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 24,30%
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 22,78%
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%
CTCP Hồng Ngân 4,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 01/04/2021

Xem thêm