Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 20.600 0 (0) 4,13 0,79
EPH 11.700 -1.000 (-7,87) 5,68 0,86
FHS 24.900 0 (0) 6,86 1,79
HEV 0 -30.000 (-100,00) -29,28 2,23
HTP 26.901 -799 (-2,88) 1.040,67 1,04
IBD 10.000 0 (0) 23,61 0,94
IHK 16.000 0 (0) -7,43 1,57
IN4 97.500 0 (0) 16,02 2,47
LBE 14.939 +339 (+2,32) 17,13 1,40
NBE 11.801 -99 (-0,83) 2,80 0,63
PNC 9.500 0 (0) 6,35 0,59
QST 0 -16.700 (-100,00) 5,58 1,26
SAP 54.000 0 (0) -209,48 10,36
SED 19.000 -500 (-2,56) 4,20 0,62
SGD 0 -18.100 (-100,00) -622,46 1,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 24,30%
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 22,78%
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%
CTCP Hồng Ngân 4,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 12/06/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023

Xem thêm