Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 24.307 -93 (-0,38) 5,12 0,88
EPH 16.809 +9 (+0,05) 3,81 0,99
FHS 29.900 +2.700 (+9,93) 6,15 1,71
HEV 0 -30.000 (-100,00) -17,06 2,33
HTP 12.555 -45 (-0,36) 327,21 0,49
IBD 9.600 0 (0) 8,48 0,85
IHK 14.500 0 (0) 6,78 1,03
IN4 51.200 0 (0) 7,07 1,17
LBE 26.075 +75 (+0,29) 33,17 2,18
NBE 11.671 +71 (+0,61) 3,87 0,60
PNC 8.980 -1 (-0,11) 5,79 0,53
QST 0 -20.200 (-100,00) 6,80 1,39
SAP 23.300 0 (0) 163,81 4,34
SED 19.600 +100 (+0,51) 4,39 0,61
SGD 0 -13.000 (-100,00) 32,26 0,88
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 24,30%
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 24,30%
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 22,78%
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/11/2023

Xem thêm