Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0) 20,66 0,66
EID 23.908 -192 (-0,80) 6,89 1,08
EPH 11.000 0 (0) 5,49 0,98
FHS 28.600 0 (0) 27,03 1,63
HAB 75.200 0 (0) 347,47 6,86
HEV 0 -28.000 (-100,00) 13,83 1,75
HTP 49.941 -2.059 (-3,96) 65,01 2,03
IBD 16.300 0 (0) 18,72 1,50
IBN 12.000 0 (0) 0 0
IHK 15.800 -2.700 (-14,59) 9,58 1,17
IN4 100.000 0 (0) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0) -451,54 6,88
LBE 0 -30.400 (-100,00) 21,35 1,63
NBE 12.500 -700 (-5,30) 7,03 0,91
PNC 9.450 0 (0) -12,82 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 24,30%
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 22,78%
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%
CTCP Hồng Ngân 4,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 01/04/2021

Xem thêm