Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 11.500 0 (0) 49,20 1,26
EPH 6.053 -747 (-10,99) 3,65 0,47
FHS 25.700 0 (0) 9,39 1,47
HAB 27.800 0 (0) 79,94 2,57
HBE 0 -7.000 (-100,00) 14,81 0,63
HEV 12.700 -2.700 (-17,53) 5,41 0,81
HTP 10.000 +400 (+4,17) 38,88 0,83
IBD 11.000 0 (0) 12,63 1,01
IHK 15.500 0 (0) 11,07 1,16
IKH 7.900 0 (0) 12,01 0,74
IN4 68.100 0 (0) 7,29 2,21
IPH 69.000 0 (0) -110,14 3,89
KBE 18.900 0 (0) 6,54 1,14
LBE 0 -37.700 (-100,00) 26,18 2,06
PNC 10.100 +10 (+1,00) 15,11 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 24,30%
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 22,78%
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV 15,05%
Nguyễn Hữu Đức 10,29%
CTCP Hồng Ngân 4,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm