Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -13.000 (-100,00) 21,15 0,66
ELC 19.600 +5 (+0,25) 29,30 1,20
KST 11.525 -775 (-6,30) 11,32 0,97
PMJ 21.600 0 (0) 20,71 0,89
PMT 7.500 -400 (-5,06) 31,96 0,47
SAM 6.610 -9 (-1,34) -125,43 0,54
SMT 5.575 -225 (-3,88) 2,90 0,45
VIE 6.125 +125 (+2,08) 161,26 0,68
VTC 9.500 0 (0) -3,92 0,62
VTE 6.000 0 (0) 192,39 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (loại Hình Doanh Nghiệp: Công ty Tnhh) 49,80%
Nguyễn Thúy Hà 17,00%
Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam 3,00%
Nguyễn Hữu Hà 0%
Trịnh Văn Hiền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 02/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019

Xem thêm