Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 18.600 -3.000 (-13,89) 8,58 1,29
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 66.000 +4.500 (+7,32) 5,26 1,75
CKD 23.208 +308 (+1,34) 7,06 1,42
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 0 -24.000 (-100,00) 6,46 1,15
CTT 0 -17.000 (-100,00) 6,63 1,20
DZM 2.900 0 (0) -3,86 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 38.700 -400 (-1,02) 4,60 1,99
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 3.605 -95 (-2,57) 21,04 0,33
L10 22.750 0 (0) 8,80 0,82
L43 0 -2.700 (-100,00) -0,72 0,54
L61 3.450 +50 (+1,47) -0,54 1,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu 46,00%
Trần Thị Hiền 11,28%
Nguyễn Duy Hải 3,26%
Đoàn Đắc Học 0,86%
Trịnh Bá Bộ 0,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 25/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 02/03/2023

Xem thêm