Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 10.500 +65 (+6,59) 30,34 0,44
BAL 8.000 0 (0) 9,86 0,52
BBH 9.800 +1.200 (+13,95) 38,25 0,27
BBS 0 -10.100 (-100,00) 9,17 0,56
BPC 9.200 +600 (+6,98) 27,45 0,37
BTG 12.000 0 (0) 59,05 0,78
BXH 17.600 -1.900 (-9,74) 52,11 0,96
DPC 9.225 +2.525 (+37,69) -2,90 0,81
HBD 16.100 0 (0) 7,26 0,96
HDO 400 0 (0) -0,04 0
HPB 16.000 0 (0) 6,47 0,52
ILS 11.867 +267 (+2,30) 59,49 1,27
INN 50.467 -533 (-1,05) 8,80 1,34
MCP 28.400 +20 (+0,70) 18,33 1,68
NHP 400 0 (0) -0,15 0,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 43,34%
Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ 40,00%
Phạm Văn Hiến 4,96%
Trương Đình Xuân 0,29%
Trần Hải Thanh 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm