Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -26.400 (-100,00) 71,59 1,31
KST 0 -14.000 (-100,00) 17,74 1,27
PMJ 14.000 0 (0) 14,20 0,56
PMT 9.300 0 (0) 14,36 0,57
SMT 11.804 -196 (-1,63) 62,47 1,00
VAT 1.700 0 (0) 45,34 0,16
VIE 7.100 0 (0) 7,33 0,99
VTC 13.600 0 (0) 48,45 0,77
VTE 6.369 -731 (-10,30) 3.159,19 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 23/06/2016

Xem thêm