Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.600 +30 (+6,97) -36,67 0,48
BMF 11.493 -607 (-5,02) 33,43 1,08
CCI 22.000 +100 (+4,76) 10,50 1,53
CNG 34.850 +225 (+6,90) 15,07 2,03
DDG 4.650 +50 (+1,09) -1,53 0,47
DMS 8.800 +200 (+2,33) 29,59 0,84
DVC 10.000 +100 (+1,01) 31,16 0,55
GAS 79.900 +330 (+4,30) 17,04 2,70
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 27.100 +1.700 (+6,69) 9,72 1,43
MTG 10.343 +243 (+2,41) 57,07 0,94
PCG 6.450 +250 (+4,03) -35,22 0,76
PEG 7.400 +800 (+12,12) -99,10 2,69
PGC 15.500 +50 (+3,33) 9,97 1,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN TIẾN LÃNG 35,00%
Nguyễn Thị Bích Thùy 20,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung 20,00%
Nguyễn Tiến Đạt 3,03%
Nguyễn Khánh Minh 3,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 03/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 25/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 31/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 27/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023

Xem thêm