Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 6.000 -4 (-0,66) 8,76 0,46
BMF 50.379 -1.621 (-3,12) 22,63 1,32
CCI 21.950 -20 (-0,90) 13,37 1,54
CNG 33.700 -30 (-0,88) 13,09 2,21
DDG 7.984 -216 (-2,63) -2,67 0,83
DMS 8.900 0 (0) 11,22 0,81
DVC 9.500 0 (0) 13,42 0,51
GAS 90.900 +215 (+2,02) 13,61 2,58
GCB 16.000 0 (0) 8,59 0,90
HFC 13.000 0 (0) -8,73 1,75
HTC 0 -22.500 (-100,00) 9,87 1,25
MTG 5.700 -300 (-5,00) 1,15 0,53
PCG 6.238 -162 (-2,53) 63,00 0,72
PEG 5.200 0 (0) -183,43 1,84
PGC 15.950 -15 (-0,93) 8,13 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lemon Gas Company Limited 20,00%
Nguyễn Tiến Đạt 3,03%
Nguyễn Khánh Minh 3,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 30/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023

Xem thêm