Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 11.300 0 (0) 9,49 0,86
BMF 25.800 0 (0) 6,24 0,82
CNG 29.600 -40 (-1,33) 9,85 1,64
DDG 33.398 +398 (+1,21) 0 5,20
GAS 109.000 -280 (-2,50) 24,05 4,00
GCB 19.000 0 (0) 74,23 1,25
HFC 12.900 +1.600 (+14,16) 19,33 1,23
HTC 34.700 +100 (+0,29) 9,25 1,34
LMH 8.735 +35 (+0,40) -18,32 1,62
MTG 6.593 +393 (+6,34) 27,83 1,07
PCG 8.190 -410 (-4,77) 30,44 0,94
PDT 14.300 0 (0) -11,30 1,15
PEG 8.800 +200 (+2,33) 166,30 3,14
PGC 22.000 +10 (+0,45) 10,98 1,58
PGD 29.600 0 (0) 10,49 1,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lemon Gas Company Limited 25,00%
Nguyễn Tiến Đạt 3,03%
Nguyễn Khánh Minh 3,03%
Sato Ryoichi 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 03/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 11/05/2021

Xem thêm