Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 24.928 +128 (+0,52) 11,00 1,49
AMP 26.400 0 (0) 86,31 1,78
BCP 9.506 +1.106 (+13,17) -39,71 1,58
BIO 20.100 0 (0) 21,84 1,74
CDP 11.900 0 (0) 10,55 1,03
CNC 30.837 -63 (-0,20) 7,79 2,02
DAN 29.100 0 (0) 7,20 0,86
DBD 58.100 +10 (+0,17) 14,67 3,01
DBM 33.000 0 (0) 10,14 0,94
DBT 12.200 +10 (+0,82) 14,06 0,82
DCL 22.900 0 (0) 21,70 1,17
DDN 7.566 -334 (-4,23) 13,02 0,58
DHD 24.000 0 (0) 16,01 1,19
DHG 102.100 -150 (-1,44) 13,00 2,91
DMC 58.000 -30 (-0,51) 10,21 1,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 43,44%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 14,60%
Mai Thị Bé 0,26%
Trần Thị Thu Trang 0,18%
America Limited Liability Company 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/09/2022

Xem thêm