Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.214 +114 (+0,28) 21,93 2,84
AMP 16.000 0 (0) 57,46 1,21
BCP 11.000 0 (0) -11,67 1,91
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 11.000 -1.000 (-8,33) 12,52 0,94
CNC 29.700 0 (0) 8,55 1,86
DAN 29.200 0 (0) 7,59 0,84
DBD 53.400 +30 (+0,56) 14,91 2,68
DBM 27.468 +68 (+0,25) 9,49 0,77
DBT 13.300 +5 (+0,37) 16,20 0,83
DCL 29.950 +85 (+2,92) 31,58 1,48
DDN 7.900 0 (0) 96,45 0,61
DHD 23.739 +239 (+1,02) 21,32 1,55
DHG 115.500 -110 (-0,94) 16,54 2,98
DMC 64.000 +10 (+0,15) 11,63 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 43,44%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic 14,60%
Trần Văn Nhiều 0,65%
Mai Thị Bé 0,26%
Cao Tấn Tước 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023

Xem thêm