Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 5.100 0 (0) -5,35 0,53
BFC 26.800 -180 (-6,29) 10,34 1,19
BT1 12.800 0 (0) 47,02 0,72
CPC 17.900 0 (0) 7,16 0,90
CSV 53.500 -350 (-6,14) 11,31 1,65
DCM 30.500 -75 (-2,40) 14,56 1,62
DDV 14.272 -128 (-0,89) 21,62 1,21
DGC 108.000 -310 (-2,79) 13,23 3,41
DHB 8.834 -366 (-3,98) 2,80 3,93
DOC 8.502 +2 (+0,02) 18,02 0,80
DPM 31.200 -130 (-4,00) 23,50 1,06
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 15.000 -700 (-4,46) 20,21 1,25
HSI 1.282 +82 (+6,83) -0,77 0
HVT 60.100 -4.600 (-7,11) 10,48 1,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 75,00%
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 10,00%
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 4,84%
Công ty TNHH Toàn Xuân 3,00%
Công ty TNHH Hồng Thành 3,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023

Xem thêm