Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSR 13.870 +670 (+5,08) -15,31 1,38
OIL 12.352 +152 (+1,25) -103,08 1,21
PLX 58.600 -40 (-0,67) 72,60 2,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp 75,87%
JX Nippon Oil & Energy Corporation 8,00%
ENEOS Corporation 1,00%
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI 0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 03/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 03/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 01/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020

Xem thêm