Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSR 17.060 +160 (+0,95) 3,85 1,00
OIL 10.411 +311 (+3,08) 18,44 0,94
PLX 38.250 +80 (+2,13) 26,13 1,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp 75,87%
Công ty TNHH ENEOS Việt Nam 13,08%
JX Nippon Oil & Energy Corporation 8,00%
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI 0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 31/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm