Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 10.300 -20 (-1,90) 50,36 0,62
BRC 11.800 -15 (-1,25) 7,98 0,74
BRR 18.200 0 (0) 20,51 1,56
DAG 4.030 -13 (-3,12) -1,99 0,43
DPR 67.100 -180 (-2,61) 13,07 0,97
DRG 7.007 +7 (+0,10) -166,56 0,64
DRI 7.830 -170 (-2,13) 10,53 1,06
DTT 17.500 0 (0) 19,34 1,14
GER 8.600 0 (0) 4,78 0,67
GVR 21.850 -135 (-5,81) 30,62 1,61
HCD 7.170 -31 (-4,14) 7,81 0,61
HII 5.490 -9 (-1,61) -9,96 0,43
HNP 20.900 0 (0) 13,50 0,79
HRC 45.600 -295 (-6,07) 139,52 2,52
IRC 8.200 0 (0) 21,68 0,82
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Mai Lâm Vũ 3,60%
Vũ Đức Hải 3,14%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2,82%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 2,59%
Huỳnh Cảnh Phúc 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023

Xem thêm