Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMD 1.100 0 (0) -1,41 0,10
BII 709 +9 (+1,29) -0,38 0,08
C21 12.500 -1.000 (-7,41) 14,59 0,35
CEO 23.463 -137 (-0,58) 24,51 1,90
CK8 3.600 0 (0) 6,24 0
CLG 501 -99 (-16,50) -0,05 0,40
D11 12.700 -200 (-1,55) 5,90 0,49
DTD 24.845 -755 (-2,95) 6,54 1,09
EFI 1.600 0 (0) -2,25 0,26
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
HD2 27.100 0 (0) 904,21 2,42
HD6 19.656 -244 (-1,23) 12,43 0,99
HD8 8.697 -203 (-2,28) 6,27 0,67
HLD 26.225 -275 (-1,04) 98,90 1,23
IDC 50.042 -1.058 (-2,07) 15,71 2,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây Lắp Và Thương Mại Petrolimex 51,00%
Phạm Anh Tuấn 14,15%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 9,80%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 5,00%
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm