Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 1.300 0 (0) -0,16 0
GSP 11.750 -15 (-1,26) 7,74 0,86
HTV 8.410 -52 (-5,82) 12,37 0,34
ISG 5.100 0 (0) -0,37 0
MVN 16.221 -579 (-3,45) 16,76 1,27
NOS 1.000 -100 (-9,09) -0,07 0
PDV 11.151 -149 (-1,32) 5,94 0,81
PJT 10.100 -70 (-6,48) 12,58 0,78
PNP 19.000 -500 (-2,56) 7,41 1,37
PVT 24.200 -50 (-2,02) 8,86 0,87
SFI 35.500 0 (0) 8,13 1,15
SGS 17.057 -1.443 (-7,80) 5,11 0,86
SHC 11.000 0 (0) 10,41 0,63
SSG 10.847 -853 (-7,29) 11,20 0,99
SWC 25.579 +179 (+0,70) 7,52 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex 51,22%
Ngô Anh Dũng 10,81%
Phan Văn Kỳ 5,05%
Phan Văn Cầu 3,38%
Phạm Ngọc Sinh 2,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/03/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023

Xem thêm