Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 1.507 -193 (-11,35) -0,50 0
GSP 11.800 -45 (-3,67) 7,13 0,85
HTV 9.600 -24 (-2,43) 11,46 0,40
ISG 2.300 0 (0) 0,13 0
MVN 19.422 -1.678 (-7,95) 16,83 1,58
NOS 902 -98 (-9,80) -0,07 0
PDV 11.328 -272 (-2,34) 4,26 0,83
PJT 10.250 -5 (-0,48) 5,75 0,79
PNP 18.100 -1.500 (-7,65) 6,04 1,41
PVT 28.300 +20 (+0,71) 9,46 1,09
SFI 33.100 +10 (+0,30) 5,37 1,07
SGS 18.000 +700 (+4,05) 5,75 0,97
SHC 8.163 -437 (-5,08) 7,37 0,48
SSG 7.880 -120 (-1,50) 0,67 0,57
SWC 24.038 -62 (-0,26) 8,16 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,22%
Phan Công Trung 0,17%
Đinh Kim Oanh 0,16%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0%
MayBank Kim Eng Securities Pte., Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 03/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023

Xem thêm