Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 35.200 +40 (+1,14) 7,86 1,23
DLG 2.500 -8 (-3,10) -1,82 0,38
FRC 32.200 0 (0) 2,93 0,75
FRM 12.500 0 (0) 34,75 1,17
GTA 12.650 -35 (-2,69) 5,88 0,75
MDF 11.100 0 (0) 11,55 0,89
PIS 13.400 0 (0) 12,00 1,20
PTB 43.000 -50 (-1,14) 5,45 1,06
SAV 13.600 +20 (+1,49) 4,17 0,68
TMW 12.700 0 (0) 6,59 0,74
TQN 25.700 0 (0) 1,03 0,44
TTF 4.700 -4 (-0,84) 93,14 4,18
VIF 13.700 +1.200 (+9,60) 10,70 0,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH TM Ánh Vy 96,83%
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 02/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 02/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 02/12/2022

Xem thêm