Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 42.600 -250 (-5,54) 13,33 1,51
DLG 1.810 0 (0) -5,82 0,96
FRC 23.000 0 (0) 188,50 0,47
FRM 3.600 0 (0) 3,75 0,31
GTA 10.400 -25 (-2,34) 10,97 0,65
MDF 6.825 -1.075 (-13,61) -15,93 0,59
PIS 11.000 0 (0) 8,33 0,81
PTB 68.000 -180 (-2,57) 14,47 1,65
SAV 21.000 -100 (-4,54) 25,09 1,43
TMW 18.600 0 (0) 8,58 0,97
TQN 19.600 0 (0) 11,62 0,33
TTF 3.790 -3 (-0,78) 125,45 5,70
VIF 16.400 0 (0) 18,72 1,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần 96,83%
THÁI MINH TRUNG 0,14%
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0,11%
Nguyễn Tấn Binh 0,11%
Phùng Văn Nguyên 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023

Xem thêm