Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 66.800 -10 (-0,14) 8,91 2,29
HLS 22.000 0 (0) 13,35 1,61
NAG 8.967 -33 (-0,37) 9,92 0,72
PAC 25.000 -5 (-0,19) 11,09 1,28
PHN 55.000 +1.900 (+3,58) 7,22 2,30
TGP 4.800 0 (0) 4,08 0,35
TIE 6.133 -267 (-4,17) -2,01 0,40
TSB 44.554 -546 (-1,21) 75,03 3,80
TYA 10.450 +35 (+3,46) 25,54 0,67
VBH 13.200 0 (0) 17,71 1,65
VTB 9.830 +3 (+0,30) 5,85 0,57
VTH 10.900 +900 (+9,00) 17,19 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
GP Batteries International Limited 49,00%
Lê Xuân Lương 5,03%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1,99%
Nguyễn Tiến Triển 0,69%
Tsui Wing Fai 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023

Xem thêm