Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần PGT Holdings (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.200 0 (0) 23,46 0,67
BSG 11.479 +379 (+3,41) 19,67 2,08
BTV 12.000 0 (0) 9,85 1,34
CTC 0 -1.300 (-100,00) -1,28 0,19
DLT 16.000 0 (0) 8,07 0,68
DSP 11.833 +33 (+0,28) 309,32 1,48
HGT 8.300 0 (0) 165,72 1,17
HHG 2.118 +18 (+0,86) -1,75 0,61
HOT 18.700 0 (0) 31,08 3,32
HRT 6.791 -9 (-0,13) 38,65 1,25
MAS 0 -36.000 (-100,00) 40,96 5,02
NWT 5.000 0 (0) 12,76 0,47
PGT 3.879 +79 (+2,08) 8,13 0,94
SKG 14.550 -35 (-2,34) 13,22 1,04
TCT 25.650 +15 (+0,58) 17,69 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ALL CORPORATION 12,65%
Công ty Cổ phần PGT Holdings 12,65%
Công ty Cổ phần PGT Holdings 9,81%
Shimabukuro Yoshihiko 9,79%
Công ty Cổ phần PGT Holdings 6,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023

Xem thêm