Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.200 -12 (-2,77) -1,88 0,40
BMF 11.525 +125 (+1,10) 33,53 1,11
CCI 19.150 -80 (-4,01) 13,20 1,28
CNG 33.500 -110 (-3,17) 10,66 1,95
DDG 3.299 -201 (-5,74) -1,04 0,36
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 10.100 0 (0) 31,47 0,55
GAS 76.000 0 (0) 15,04 2,67
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 0 -20.700 (-100,00) 7,40 1,10
MTG 11.200 0 (0) 58,33 1,02
PCG 0 -6.300 (-100,00) 119,56 0,71
PEG 6.000 +300 (+5,26) -398,92 2,18
PGC 14.450 -10 (-0,68) 9,15 1,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam 35,26%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,87%
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam 4,87%
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam 4,57%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 23/08/2023

Xem thêm