Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 10.800 -30 (-2,70) 14,19 0,70
BRC 13.800 -20 (-1,42) 8,81 0,81
BRR 17.685 +385 (+2,23) 14,77 1,40
DAG 3.260 -7 (-2,10) -0,76 0,46
DPR 34.000 -75 (-2,15) 14,32 0,97
DRG 6.653 +53 (+0,80) 36,98 0,61
DRI 8.366 -34 (-0,40) 8,26 1,14
DTT 21.000 0 (0) 19,97 1,31
GER 12.300 0 (0) 20,52 1,06
GVR 27.550 -40 (-1,43) 42,63 2,01
HCD 10.000 -25 (-2,43) 7,12 0,82
HII 6.170 -20 (-3,13) 6,59 0,47
HNP 20.400 0 (0) 33,66 0,80
HRC 47.800 -250 (-4,97) 85,52 2,62
IRC 7.900 0 (0) 20,59 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Đặng Công 28,96%
Chu Văn Phương 12,22%
Nguyễn Quốc Bình 6,97%
Ngô Hoài Thanh 3,67%
Lê Nguyễn Thanh Hải 1,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 25/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023

Xem thêm