Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 14.902 -298 (-1,96) 13,42 1,32
DPD 20.900 0 (0) 0 2,08
DRG 13.233 -1.967 (-12,94) 19,69 1,06
DRI 9.353 -47 (-0,50) 7,02 0,86
GER 3.000 0 (0) 16,07 0,27
GVR 32.500 +150 (+4,83) 26,69 2,49
HCD 6.300 -10 (-1,56) 147,51 0,50
HII 15.800 -10 (-0,62) 9,62 0,85
HNP 19.900 0 (0) 8,07 0,75
HRC 64.200 0 (0) 221,78 3,65
IRC 9.400 0 (0) 10,31 0,86
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 48.000 -190 (-3,80) 14,19 2,85
NNG 10.319 -381 (-3,56) 11,46 0,67
NSG 9.900 0 (0) 30,51 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Nguyễn Thanh Hải 1,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 27/10/2020

Xem thêm