Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HOSE | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 22.637 -663 (-2,85) 0 1,07
AIC 12.000 -100 (-0,83) 0 1,09
BIC 28.000 -40 (-1,40) 525,02 1,18
BLI 10.146 -154 (-1,50) 0 0,73
BMI 22.850 +25 (+1,10) 0 1,04
MIG 16.700 -10 (-0,59) 0 1,39
PGI 25.200 -5 (-0,19) 0 1,50
PTI 31.600 +100 (+0,32) 31.394,09 1,23
PVI 47.343 -157 (-0,33) 224,57 1,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 40,95%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 16,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 6,42%
Trần Thị Thu Trang 4,51%
Công ty Điện tử Hà Nội 0,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023

Xem thêm