Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.130 +2 (+0,39) 7,07 0,40
BMF 7.895 -5 (-0,06) 13,51 0,21
CCI 22.900 +40 (+1,77) 11,66 1,54
CNG 28.300 -15 (-0,52) 9,62 1,75
DDG 6.137 +37 (+0,61) -1,91 0,62
DMS 8.000 0 (0) 10,09 0,73
DVC 12.029 +829 (+7,40) 16,99 0,64
GAS 77.900 -190 (-2,38) 14,69 2,84
GCB 18.000 0 (0) 9,67 1,01
HFC 14.000 0 (0) -9,88 1,89
HTC 0 -22.200 (-100,00) 7,90 1,20
MTG 10.400 0 (0) 2,10 0,97
PCG 6.700 +500 (+8,06) 93,29 0,73
PEG 5.000 0 (0) 50,76 1,72
PGC 14.250 +5 (+0,35) 8,07 1,06
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam 45,91%
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 22,73%
Saibu Gas Co., Ltd. 19,09%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 2,37%
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 13/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023

Xem thêm