Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 13.000 -55 (-4,05) 11,38 1,04
BMF 25.150 +850 (+3,50) 5,87 0,77
CNG 28.100 -210 (-6,95) 10,60 1,67
DDG 30.101 -99 (-0,33) 31,66 2,54
GAS 92.000 -460 (-4,76) 22,03 3,68
GCB 17.000 0 (0) 66,42 1,12
HFC 13.500 +700 (+5,47) 18,44 1,22
HTC 32.700 0 (0) 8,72 1,26
LMH 8.491 -409 (-4,60) -9,62 1,45
MTG 7.876 -424 (-5,11) 34,83 1,33
PCG 10.304 -396 (-3,70) 39,24 1,21
PDT 12.020 +20 (+0,17) -9,48 0,97
PEG 8.557 +57 (+0,67) -99,98 3,08
PGC 20.550 -145 (-6,59) 10,98 1,58
PGD 32.700 -10 (-0,30) 11,80 2,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 50,50%
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 25,00%
Saibu Gas Co., Ltd. 21,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 2,61%
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 20/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 19/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021

Xem thêm