Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AST 67.100 +270 (+4,19) 24,21 4,91
BSC 0 -13.300 (-100,00) 16,22 1,07
COM 32.450 -10 (-0,30) 12,18 1,03
DGW 63.800 +90 (+1,43) 28,66 3,92
FRT 179.000 +390 (+2,22) -80,81 13,70
MWG 63.500 0 (0) 88,59 3,57
PET 28.950 +30 (+1,04) 30,06 1,41
PSD 13.345 -155 (-1,15) 11,39 1,22
SAS 44.465 +5.465 (+14,01) 19,55 3,88
SBV 10.650 0 (0) 27,28 0,59
TV6 8.494 +1.094 (+14,78) 46,82 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 21,49%
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 4,84%
Cao Trường Sơn 4,84%
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 3,72%
Công ty chứng khoán Sài Gòn 3,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2023 09/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023

Xem thêm