Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 6.040 -10 (-1,62) 23,40 0,52
AST 58.000 +40 (+0,69) 22,58 4,44
BSC 0 -12.000 (-100,00) 14,30 0,98
COM 36.700 +50 (+1,38) 15,11 1,18
DGW 54.500 -150 (-2,67) 25,23 3,47
FRT 130.900 +440 (+3,47) -51,60 10,37
MWG 44.000 -130 (-2,86) 384,00 2,75
PET 24.500 -90 (-3,54) 32,56 1,23
PSD 13.630 -170 (-1,23) 6,15 1,38
SAS 26.502 +202 (+0,77) 12,03 2,37
SBV 10.750 +50 (+4,87) 43,63 0,59
TV6 3.322 +22 (+0,67) 18,31 0,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 21,49%
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 4,84%
Cao Trường Sơn 4,84%
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 3,72%
Công ty chứng khoán Sài Gòn 3,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 07/09/2023

Xem thêm