Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 36.200 0 (0) 11,87 1,92
POS 17.804 +204 (+1,16) 9,28 0,89
PTV 4.223 +123 (+3,00) -23,84 0,37
PVB 30.392 -708 (-2,28) 20,81 1,66
PVC 16.293 -507 (-3,02) 83,81 1,23
PVD 31.700 -130 (-3,93) 26,47 1,15
PVE 1.682 +82 (+5,13) 5,73 0,63
PVS 44.757 -1.043 (-2,28) 22,04 1,51
TOS 53.270 +670 (+1,27) 8,87 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex 50,48%
Hoàng Văn Cảnh 10,17%
Ngô Sỹ Tuấn Anh 1,43%
Đỗ Đức Hợp 0,57%
Phan Thị Hoa 0,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020

Xem thêm