Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.100 -2.300 (-14,94) 8,62 0,85
HCT 0 -16.900 (-100,00) 42,09 0,84
HMH 11.519 -681 (-5,58) 13,93 0,74
PCT 7.168 -332 (-4,43) 16,67 0,54
PRC 19.200 0 (0) 40,28 0,84
PSC 14.700 +100 (+0,68) 11,36 0,89
PSP 8.700 0 (0) -224,61 0,77
PTS 0 -11.000 (-100,00) 5,64 0,60
PTT 5.600 -700 (-11,11) 14,56 0,48
PTX 500 0 (0) 0,32 0,04
PVP 11.577 -123 (-1,05) 5,66 0,74
RAT 15.500 0 (0) 12,54 1,10
STS 35.000 0 (0) 4,23 0,73
TJC 0 -16.700 (-100,00) 5,67 1,24
TOT 0 -11.200 (-100,00) 64,62 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Anh Việt 24,09%
Nguyễn Hồng Hiệp 24,02%
Trần Thị Thu Hà 16,04%
Trần Vọng Phúc 14,63%
Tổng Công ty Tài chính Cổ Phần Dầu khí Việt Nam 13,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 21/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/03/2022

Xem thêm