Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0) 4,93 0,75
HMH 13.453 -647 (-4,59) 27,51 0,82
MHC 9.060 -9 (-0,98) 5,49 0,68
PCT 9.900 0 (0) 8,48 0,84
PRC 20.838 +38 (+0,18) 55,23 0,71
PSC 0 -12.000 (-100,00) 10,66 0,65
PSP 10.200 0 (0) 35,29 0,88
PTS 8.151 +151 (+1,89) -92,78 0,47
PTT 8.000 0 (0) 9,25 0,66
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 17.600 +20 (+1,14) 9,07 0,93
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 37.350 +25 (+0,67) 8,50 1,84
TCO 11.300 +5 (+0,44) 14,28 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Anh Việt 26,57%
Trần Thị Thu Hà 22,29%
Trần Vọng Phúc 22,13%
Cao Đức Sơn 14,05%
Tổng Công ty Tài chính Cổ Phần Dầu khí Việt Nam 6,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 14/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 23/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023

Xem thêm