Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.100 0 (0) 7,02 0,78
HCT 0 -17.700 (-100,00) -436,62 0,88
HMH 16.914 +314 (+1,89) 11,28 0,87
HTV 14.450 -20 (-1,36) 11,30 0,59
MHC 13.850 +5 (+0,36) 5,92 0,95
PCT 8.187 -513 (-5,90) 15,29 0,67
PRC 15.400 0 (0) 19,09 0,65
PSC 0 -16.000 (-100,00) 13,78 0,98
PSP 11.732 -168 (-1,41) 20,85 0,98
PTS 11.325 +25 (+0,22) 9,66 0,68
PTT 7.196 -1.004 (-12,24) 97,36 0,72
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 18.345 +145 (+0,80) 7,39 1,15
RAT 12.100 0 (0) 35,46 0,95
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Anh Việt 24,09%
Nguyễn Hồng Hiệp 24,02%
Trần Thị Thu Hà 16,04%
Trần Vọng Phúc 14,63%
Tổng Công ty Tài chính Cổ Phần Dầu khí Việt Nam 13,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 15/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 15/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021

Xem thêm