Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà phê PETEC (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 18.200 0 (0) 65,13 1,66
CPA 6.500 0 (0) -8,45 2,75
CTP 4.042 +42 (+1,05) 3.014,15 0,33
EPC 8.500 0 (0) -7,33 1,80
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 3.500 -100 (-2,78) 46,58 0,30
IFS 32.586 +186 (+0,57) 12,40 2,17
NAF 16.400 -50 (-2,95) 9,40 1,04
PCF 4.113 +13 (+0,32) 59,47 0,58
QHW 31.500 -1.400 (-4,26) 5,96 1,03
SCD 13.000 +80 (+6,55) -0,92 0
SKH 28.912 -188 (-0,65) 9,31 2,20
SKN 8.600 +1.100 (+14,67) 16,40 0,78
VCF 224.000 +820 (+3,79) 13,23 2,82
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cà phê PETEC 58,75%
Trần Hoàng Long 1,15%
Đinh Hoài Minh 0,83%
Nguyễn Quốc Việt 0,53%
LÊ PHƯỚC HẬU 0,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 11/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/04/2023

Xem thêm