Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà phê PETEC (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 26.500 0 (0) 40,67 2,42
CPA 6.200 0 (0) -5,80 2,42
CTP 4.500 -200 (-4,26) 65,08 0,36
EPC 14.200 0 (0) -11,54 2,42
FGL 12.500 0 (0) -7,10 2,77
HKT 4.783 -317 (-6,22) 51,11 0,46
IFS 25.279 -221 (-0,87) 11,61 1,69
NAF 16.500 0 (0) 10,19 0,89
PCF 5.484 -216 (-3,79) -6,90 0,77
QHW 25.308 -2.592 (-9,29) 5,01 0,95
SCD 15.700 -5 (-0,31) -1,82 1,92
SKH 26.109 -591 (-2,21) 8,30 2,19
SKN 11.300 0 (0) 24,89 1,04
VCF 193.100 0 (0) 13,61 2,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần 58,75%
Lê Phước Hậu 0,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 11/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 10/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 10/01/2023

Xem thêm