Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 6.267 +67 (+1,08) 8,51 0,55
BT1 17.000 0 (0) 10,44 0,86
CPC 0 -17.000 (-100,00) 8,25 0,88
DDV 15.674 -126 (-0,80) 5,81 1,31
DHB 12.400 0 (0) 1,92 0
DOC 12.200 0 (0) 8,28 1,06
HPH 15.200 0 (0) -34,51 1,33
HSI 2.100 0 (0) -5,21 0
HVT 50.003 +803 (+1,63) 4,53 1,62
LAS 11.899 +99 (+0,84) 18,58 1,01
LTG 35.449 -651 (-1,80) 8,61 0,99
NFC 0 -17.100 (-100,00) 9,53 1,26
PAT 102.220 +120 (+0,12) 9,97 2,86
PCE 0 -24.500 (-100,00) 3,26 1,09
PCN 7.300 0 (0) -3,72 2,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 75,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Quỳnh Thị Thu Trang 0,60%
Nguyễn Tú Quyên 0,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 15/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 19/04/2022

Xem thêm