Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 8.710 -48 (-5,22) 25,17 0,37
BAL 7.900 0 (0) 9,74 0,51
BBH 10.900 +1.300 (+13,54) 42,55 0,30
BBS 0 -10.300 (-100,00) 9,35 0,57
BPC 8.250 +50 (+0,61) 22,67 0,31
BTG 8.800 0 (0) 43,30 0,57
BXH 16.050 +1.250 (+8,45) 47,37 0,87
DPC 11.700 0 (0) -3,68 1,03
HBD 19.000 0 (0) 8,57 1,14
HDO 400 0 (0) -0,04 0
HPB 17.800 0 (0) 7,20 0,57
ILS 11.746 -654 (-5,27) 58,88 1,26
INN 52.806 -3.094 (-5,53) 9,27 1,41
MCP 28.100 0 (0) 18,62 1,63
NHP 300 0 (0) -0,11 0,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 51,03%
Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngọc 7,35%
Nguyễn Thị Liên 5,31%
Nguyễn Hữu Kiệm 4,96%
Phạm Duy Khánh 4,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 23/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024

Xem thêm