Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.830 -7 (-0,88) -25,20 0,31
BAL 6.700 0 (0) 5,61 0,44
BBH 14.900 0 (0) 38,18 0,40
BPC 0 -8.600 (-100,00) 17,07 0,35
BTG 8.000 0 (0) -7,26 0,53
BXH 0 -16.500 (-100,00) 22,44 0,90
DPC 0 -12.700 (-100,00) -6,27 0,94
HBD 18.000 0 (0) 10,25 1,13
HDO 400 -100 (-20,00) -0,04 0
HPB 17.100 0 (0) 7,13 0,57
ILS 10.033 -167 (-1,64) -20,09 1,04
INN 41.957 -843 (-1,97) 8,97 1,24
MCP 34.200 -90 (-2,56) 24,56 2,08
NHP 422 -78 (-15,60) -0,16 0,07
PBP 10.997 -103 (-0,93) 8,34 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 48,60%
Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngọc 7,35%
Nguyễn Thị Liên 5,31%
Nguyễn Hữu Kiệm 4,96%
Phạm Duy Khánh 4,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 10/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 09/12/2022

Xem thêm