Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.290 -6 (-1,37) -0,38 11,34
ANT 13.712 +212 (+1,57) 15,10 1,04
APF 68.394 +94 (+0,14) 7,89 1,57
BBC 50.300 0 (0) 8,63 0,66
BCF 31.500 +900 (+2,94) 13,93 2,69
BLT 52.294 +294 (+0,57) 14,42 1,89
BMV 12.100 0 (0) 135,42 1,18
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 0 -45.000 (-100,00) 33,52 1,54
CBS 29.918 +618 (+2,11) 3,17 0,65
CLX 18.998 +598 (+3,25) 9,11 0,94
CMF 219.250 +1.250 (+0,57) 7,28 1,68
CMM 9.451 -49 (-0,52) 12,28 0,86
CMN 74.800 0 (0) 17,16 2,33
HHC 91.000 -1.000 (-1,09) 25,05 2,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 12,29%
Công ty TNHH Đầu Tư Ndh 11,02%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 5,34%
Công ty TNHH NDH Việt Nam 5,10%
Công ty Cổ Phần Csc Việt Nam 4,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023

Xem thêm