Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 25.257 -43 (-0,17) 10,77 1,65
AMP 17.300 0 (0) 56,56 1,17
BCP 8.600 0 (0) -35,93 1,43
BIO 17.600 -2.100 (-10,66) 19,12 1,52
CDP 11.272 -128 (-1,12) 8,94 0,97
CNC 30.000 0 (0) 7,57 1,96
DAN 25.300 0 (0) 7,42 0,78
DBD 56.000 +100 (+1,81) 15,18 3,12
DBM 35.500 +4.600 (+14,89) 10,91 1,01
DBT 12.800 -20 (-1,53) 10,73 0,87
DCL 22.950 0 (0) 15,92 1,18
DDN 8.911 -89 (-0,99) 11,85 0,69
DHD 23.500 0 (0) 15,71 1,19
DHG 117.900 -80 (-0,67) 13,73 3,48
DMC 69.000 -100 (-1,42) 11,93 1,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu Tư Cơ Hội Pvi 17,38%
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 13,40%
Công ty Cổ Phần Pacific Partners 12,86%
Quỹ tầm nhìn SSI 0,78%
Pure Heart Value Investment Fund 0,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 17/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 14/02/2023

Xem thêm