Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSR 22.353 +1.253 (+5,94) 8,64 1,19
OIL 11.012 +612 (+5,88) 20,50 0,98
PLX 40.300 +260 (+6,89) 15,68 1,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 413,45%
Nhà nước 180,22%
Sk Energy Co., Ltd. 26,87%
Lê Xuân Trình 0%
Nguyễn Anh Toàn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 09/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 13/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm