Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 20.942 -858 (-3,94) 7,69 1,25
BAB 22.640 -760 (-3,25) 23,89 1,98
BVB 22.240 -1.160 (-4,96) 22,29 1,83
KLB 23.208 -692 (-2,90) 12,80 1,69
MSB 24.000 -100 (-4,00) 9,43 1,79
NAB 20.060 -840 (-4,02) 6,59 1,39
NVB 28.553 -447 (-1,54) 81,65 2,69
OCB 26.000 -150 (-5,45) 8,31 1,48
PGB 33.738 -1.762 (-4,96) 37,76 1,74
SGB 18.015 -685 (-3,66) 51,18 1,53
SHB 22.050 -95 (-4,13) 10,63 1,73
SSB 38.000 -50 (-1,29) 20,70 3,22
STB 27.000 -100 (-3,57) 15,02 1,58
TCB 49.000 -120 (-2,39) 10,11 1,99
TPB 47.000 0 (0) 10,76 2,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Aozora Bank Limited 12,00%
Trịnh Mai Linh 3,42%
Trịnh Mai Phương - Paula 3,00%
Cao Thị Quế Anh 2,57%
Cao Thị Quế Anh 2,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 20/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 16/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 26/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021

Xem thêm