Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.791 -9 (-0,12) 15,38 0,61
ACB 22.300 +35 (+1,59) 5,77 1,29
BAB 12.843 +143 (+1,13) 14,42 1,03
BID 39.800 +40 (+1,01) 11,49 1,90
BVB 10.623 +123 (+1,17) 65,68 0,91
CTG 26.550 +25 (+0,95) 7,85 1,17
EIB 18.700 +40 (+2,18) 18,31 1,49
HDB 18.500 +30 (+1,64) 6,31 1,24
KLB 11.488 -12 (-0,10) 6,44 0,73
LPB 15.300 0 (0) 8,97 1,25
MBB 18.050 +25 (+1,40) 4,21 1,03
MSB 13.000 +20 (+1,56) 5,22 0,84
NAB 14.066 -34 (-0,24) 7,77 1,05
NVB 10.816 +16 (+0,15) -114,80 1,09
OCB 13.550 +20 (+1,49) 6,20 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Aozora Bank Limited 15,00%
TRỊNH MAI LINH 4,27%
Trịnh Mai Vân 3,75%
Cao Thị Quế Anh 2,57%
Tổng công ty Bến Thành 2,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 03/11/2022

Xem thêm