Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.891 +91 (+0,51) 132,87 0,50
CLG 3.700 0 (0) -0,37 2,94
DLR 11.400 0 (0) -13,40 0
EFI 3.200 0 (0) -9,31 0,41
EIN 16.920 -1.480 (-8,04) 32,57 1,68
HD2 11.445 -255 (-2,18) 218,35 0,91
HD6 31.819 -1.981 (-5,86) 185,68 2,62
HD8 12.753 -347 (-2,65) 24,06 1,03
HIZ 80.500 0 (0) 24,85 3,05
HPI 26.000 0 (0) 7,35 6,42
IDV 65.026 -1.174 (-1,77) 8,43 2,52
KSF 71.352 -648 (-0,90) 94,20 3,61
NDN 20.222 -878 (-4,16) 5,29 1,47
NRC 28.018 -582 (-2,03) 31,20 2,45
PV2 8.438 -362 (-4,11) 385,69 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Novagroup 19,68%
Công ty Cổ phần Diamond Properties 10,52%
Cao Thị Ngọc Sương 5,46%
Nguyễn Hiếu Liêm 2,73%
Thái Ngọc Quý 2,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 01/11/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 25/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021

Xem thêm