Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
NSH 6.436 +236 (+3,81) 78,18 0,57
TKU 16.500 +500 (+3,13) -113,45 1,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 24,61%
Đào Thị Kim Phụng 7,38%
LÊ MINH TIẾN 0,75%
Phạm Anh Tài 0,29%
PHAN TIẾN HÒA 0,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023

Xem thêm