Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 2.600 +200 (+8,33) -0,29 0
GSP 12.500 +10 (+0,80) 8,28 0,89
HTV 9.600 -30 (-3,03) 11,98 0,39
ISG 5.750 +50 (+0,88) -0,42 0
MVN 36.094 -1.906 (-5,02) 35,09 2,76
NOS 1.300 +100 (+8,33) -0,09 0
PDV 15.603 -197 (-1,25) 8,85 1,08
PJT 11.450 0 (0) 14,37 0,86
PNP 21.200 0 (0) 7,82 1,46
PVT 28.500 -85 (-2,89) 9,95 0,99
SFI 32.400 -45 (-1,36) 8,14 1,03
SGS 19.000 0 (0) 6,18 0,93
SHC 19.000 0 (0) 17,97 1,08
SSG 11.500 0 (0) 11,88 1,05
SWC 32.400 +500 (+1,57) 8,88 1,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 49,00%
Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông 9,97%
Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông 7,55%
Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông 1,99%
Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc 1,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 26/08/2022

Xem thêm