Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 17.400 -3.000 (-14,71) 8,03 1,21
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 49.400 0 (0) 3,94 1,31
CKD 22.900 -1.100 (-4,58) 7,07 1,42
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 0 -21.300 (-100,00) 5,56 1,01
CTT 16.000 -500 (-3,03) 6,06 1,08
DZM 2.900 0 (0) -6,25 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 40.218 +3.018 (+8,11) 4,78 2,07
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 3.800 -100 (-2,56) 22,18 0,35
L10 21.000 -40 (-1,78) 8,12 0,76
NO1 7.160 +46 (+6,86) 7,84 0,55
PMS 0 -33.000 (-100,00) 7,54 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hải 4,10%
Lưu Thị Tính 3,28%
Lê Xuân Hoàng 3,12%
Nguyễn Văn Chinh 3,01%
Bùi Việt Bắc 2,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023

Xem thêm