Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.528 +28 (+0,11) 20,14 2,28
DPD 24.000 0 (0) 0 2,28
DRG 19.933 -467 (-2,29) 25,35 1,67
DRI 16.325 -675 (-3,97) 12,79 1,69
GER 4.200 0 (0) 22,50 0,37
HCD 12.350 -75 (-5,72) 10,00 0,98
HII 18.500 -90 (-4,63) 10,48 1,14
HNP 24.300 0 (0) 9,86 0,92
HRC 53.000 0 (0) 195,53 3,01
IRC 8.700 0 (0) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 35.500 -210 (-5,58) 9,81 2,14
NNG 19.123 +523 (+2,81) 14,46 1,17
NSG 7.500 0 (0) 23,12 0,69
PGN 14.504 -896 (-5,82) 9,25 1,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tempel Four Limited 35,95%
Red River Holding 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021

Xem thêm