Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 20.600 0 (0) 12,22 1,73
DPD 24.000 0 (0) 24,43 2,27
DRG 10.203 +503 (+5,19) 21,21 0,88
DRI 12.089 +89 (+0,74) 15,92 1,44
GER 12.800 +1.500 (+13,27) 33,11 1,12
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0) 13,22 0,84
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 18.200 0 (0) 14,27 1,18
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PCH 12.013 +13 (+0,11) 19,33 1,05
PGN 11.811 -289 (-2,39) 9,43 1,10
VTZ 8.919 -81 (-0,90) 7,92 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Indorama Netherlands B.V 97,81%
Đào Thị Thuận 0,25%
Nguyễn Thị Kim Chi 0%
Lê Thanh Hạo Nhiên 0%
Bùi Bích Hồng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021

Xem thêm