Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 23.500 +60 (+2,62) 7,72 0,93
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
API 7.573 +173 (+2,34) -9,58 0,68
BCM 68.000 +60 (+0,89) 28,27 3,57
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 18.500 0 (0) 19,82 0,55
CCL 10.800 +55 (+5,36) 10,11 0,87
CEO 16.894 -6 (-0,04) 46,35 1,39
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 24.000 0 (0) 14,30 1,63
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 7.400 -9 (-1,20) 188,42 0,62
D11 11.300 -100 (-0,88) 15,21 0,40
D2D 46.300 -70 (-1,48) 69,83 1,52
DIG 24.700 +20 (+0,81) -638,20 1,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ibeworth Pte. Ltd. 8,15%
Ctcp Đầu Tư Thái Bình 5,61%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 4,34%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 4,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 2,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023

Xem thêm